investeren in de landbouw in roemnie

Bio landbouw in Roemenie een opportuniteit

Nederlands
Gelegen aan de Zwarte Zee en met ruim 22 miljoen inwoners en bijna 8 keer zo groot als Belgie en 6 keerNederland is Roemenië vanouds een belangrijke landbouwproducent. Een kleine 15 miljoen hectare is in principe geschikt voor de landbouw. Sinds het verdwijnen van Ceausescu wordt verwoed gepoogd de agrarische sector ingrijpend te hervormen.